Mijlof & Partners

Belasting Loonheffingen

Loonheffingen

Sinds 1 januari 2006 wordt in Nederland onder loonheffingen verstaan de gezamelijke heffing van de:

  • Loonbelasting
  • Premie volksverzekering (AOW, Anw, AWBZ)
  • Premies werknemersverzekering (WW, WIA)
  • Inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de zorgverzekeringswet (Zvw)

De loonheffingen kunnen wij maandelijks of vier wekelijks voor u verzorgen.
De aangiften loonheffingen worden door ons digitaal verstuurd naar de belastingdienst.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie DBA (vervanging VAR)

 De Wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2018  De Wet DBA moest zzp'ers en hun opdrachtgevers meer zekerheid bieden en schijnzelfstandigheid tegengaan. Voldoet ...
Lees meer